Proizvodi

Sve je podređeno zdravoj udobonosti.

Medicinsko-anatomske klompe izrađene su od prirodnih materijala, najsavremenijim tehnološkim postupkom.

Puna anatomija ležišta za stopalo sačinjena je od bukovog drveta, budući da se ono po svojim karakteristikama pokazalo najidealnijim:

  • nije toksično,
  • dovoljno je tvrdo,
  • ne puca, i
  • ima svojstvo antagonizma sa bakterijama i gljivicama.

Da bi se drvo sačuvalo, podloga je ojačana mikro-gumom najboljeg kvaliteta, a posebna udobnost postignuta je prirodnom štavljenom kožom na gornjem delu, bojenom prirodnim bojama.

 
Copyright © VUMO 2010. Sva prava zadržana.